»
»
»
SOSNOWIECKI DOM KULTURY I SZTUKI

SOSNOWIECKI DOM KULTURY I SZTUKI

Projekt zabudowy kwartału kamienic śródmieścia miasta Sosnowiec przy placu im.K.Ćwierka.

Przestrzeń wokół projektowanego budynku wyraźnie podzielona na trzy segmenty. Pierwsza część to plac przed budynkiem , który stanowi ogólnodostępną strefe publiczną, otwarta dla mieszkańców miasta. Plac w okresie letnim może pełnie funkcje kina letniego lub sceny gdzie mogą sie także odbywać sezonowe festiwale lub jarmarki. Druga część docelowo została przeznaczona na zabudowę pod centrum kultury i sztuki. Zabudowa istniejącej tkanki miejskiej kamienic mieszkalnych jest próbą uzupełnienia i ożywienia tej części miasta.Trzeci segment to przestrzeń przewidziana na infrastrukturę,zaplecze techniczne,parkingi,strefę zieleni oraz plac artystyczny. Powyższa strefa należy do miasta i na chwile obecną jest opuszczona i zaniedbana. Plac z fontanną, miejska zielenią aspiruje do forum miejskiego z uwagi na fakt ,że w mieście nie ma rynku. Lokalizacja została podyktowana dobrą komunikacją miejską oraz otoczeniem, które może zostać katalizatorem lokalnej integracji środowisk twórczych.